Žaidimų terapija: žaidimas psichoterapeuto kabinete arba kaip dirbama su vaikais

vaikasJeigu jūsų vaikas patiria sunkumų mokykloje ar darželyje, jei jis neturi draugų ar dažnai pratrūksta pykčiu, o gal būna liūdnas. Galbūt ji ar jis turi daug baimių ir nerimo, kurie ima trukdyti. O galbūt jūsų vaikas susidūrė su smurtu ar prievarta, gal jam teko išgyventi skyrybas ar artimųjų žmonių netektį. Tokiose ir panašiose situacijose tėvai ar kiti vaiku besirūpinantys asmenys nusprendžia kreiptis į psichologą. Dažnai tėvams kyla klausimas, o kaip gi psichologas padės mano vaikui? Sužinojus, jog psichologas ketina žaisti su vaiku, klausimų iškyla dar daugiau… Šiame straipsnyje pristatysiu žaidimų terapijos metodą, kad būtų aiškiau, kaip veikia žaidimų terapija ir kodėl žaidimas su psichologu gydo.

Žaidimų terapija: kas tai?

Žaidimų terapija – tai psichoterapinė technika kurios efektyvumas buvo įrodytas daugeliu mokslinių tyrimų. Žaidimų terapija skirta vaikams kurie dar nėra pajėgūs arba nenori savo sunkumų, išgyvenamų, jausmų ir minčių įvardinti žodžiais. Žaidimas yra būtinas vaikų socialinei, kognityvinei, emocinei ir fizinei raidai. Žaisdami vaikai atspindi savo jausmus ir vidinius išgyvenimus jiems priimtinu būdu, nejausdami spaudimo ar tardymo.

Žaidimų terapeutas padeda vaikui įvairiais būdais. Visų pirma, vaikas gauna emocinę paramą ir galimybę geriau suprasti save ir savo jausmus, mintis bei elgesį. Vaikai, patyrę traumas, turi galimybę „peržaisti“ traumuojančias situacijas ir taip lengviau jas integruoti į savo patirtį. Visa tai leidžia geriau įveikti praeities, dabarties ir ateities sunkumus. Žaisdami vaikai taip pat mokosi bendrauti bei spręsti tarpasmeninius konfliktus.

Žaidimų terapija padeda spręsti įvairius vaikų sunkumus: nerimą, baimes, emocijų ir elgesio sunkumus. Padeda įveikiant netekties skausmą, išgyvenus traumatinius įvykius ir pan.

Ką daro žaidimų terapeutas?

Vaikų psichoterapija prasideda nuo pokalbio su tėvais/globėjais. Idealu, kai pokalbyje gali dalyvauti abu vaiko tėvai/globėjai.  Pokalbio metu psichoterapeutas išklauso jūsų susirūpinimą dėl situacijos, aptaria didžiausias sunkumus bei situacijas, kurios galėjo sukelti arba prisidėti prie dabartinių sunkumų. Psichoterapeutas stengiasi surinkti kiek įmanoma daugiau informacijos apie vaiką ir šeimą tam, kad galėtų padėti spręsti iškilusias problemas. Terapeutas gali jūsų klausti apie situaciją darželyje, mokykloje, apie santykius su kitais vaikui reikšmingais asmenimis ir t.t. Terapeutui svarbūs ir tėvų tarpusavio santykiai, jų emocinė būsena bei kiti, vaiko būklei įtaką galintys daryti, veiksniai. Taip pat jis gali paprašyti užpildyti specialias anketas ar klausimynus. Esant poreikiui, terapeutas susisiekia su vaiko mokytojais, darželio auklėtojomis ir kitais vaikui svarbiais asmenimis.

Terapeutas gali dirbti individualiai arba komandoje. Siekiant maksimaliai efektyvios pagalbos, kaip kompleksinės pagalbos dalis, jums gali būti pasiūlyta kitų specialistų pagalba, tėvystės įgūdžių lavinimo grupės, poros ar asmeninė terapija vienam iš tėvų ir pan. Visus šiuos ir daugelį kitų klausimų jūs aptarsite individualių susitikimų su vaiko terapeutu metu. Jūsų vaiko terapeutas suteiks jums informaciją ir apie tai, ką ir kaip atsakyti į vaiko klausimus apie jo žaidimų terapiją.

Kaip vyksta žaidimų terapijos sesija?

Žaidimų terapeutas savo kabinete turi įvairių žaislų bei kitokių priemonių iš kurių jūsų vaikas gali išsirinkti. Kabinete gali būti: lėlių, mašinėlių, įvairių gyvūnų figūrėlių, šautuvų, žaislinių įrankių, piešimo priemonių, klijų, laikraščių, žurnalų, plastilino, molio, muzikos instrumentų, knygų ir t.t. Terapeutas padrąsins jūsų vaiką naudoti šias priemones tam, kad išreikštų save ir savo jausmus. Sesijos metus, kai kurie terapeutai būna panašūs į pasyvius stebėtojus, kiti būna aktyvūs proceso dalyviai, patys siūlo žaidimus, aktyviai įsitraukia į vaiko pasiūlytas veiklas. Kaip terapeutas elgiasi terapinės sesijos metu labai stipriai priklauso nuo psichologo pasirinktos psichoterapinės krypties.

zaidimas

Kiek trunka žaidimų terapija?

Viskas priklauso nuo individualios situacijos ir problemų rimtumo. Kai kuriems vaikams užtenka trumpalaikės pagalbos (apie 12 sesijų). Tačiau, kai vaiko problemos pasireiškia ilgą laiką, yra komplikuotos, gali reikėti ilgalaikių intervencijų. Tokiomis aplinkybėmis žaidimų terapeutai su vaiku dirba du ir daugiau metų.

Efektyvios ir sėkmingos terapijos pagrindas yra tvirtas ir saugus terapinis ryšys tarp kliento (vaiko) ir terapeuto. Vaikas turi jaustis saugus, suprastas ir priimtas. Tokioje aplinkoje vaikui lengviau stoti akis į akį su savo sunkumais ir juos įveikti. Labai svarbu išlaikyti sesijų pastovumą tam, kad būtų sukurtas saugus vaiko ir terapeuto ryšys. Neplanuotos ar nereguliarios sesijos gali sutrukdyti išspręsti problemas. Paprastai sesijos vyksta kartą per savaitę, tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku.

Terapeutai dirbdami su vaiku, susitinka individualioms sesijoms ir su tėvais/globėjais. Idealu, kai pokalbyje gali dalyvauti abu vaiko tėvai/globėjai. Su tėvais terapeutas dažniausiai susitinka kartą per mėnesį ir aptaria esamą situaciją.

Kaip aš galiu padėti?

Jūsų dalyvavimas psichoterapiniame procese labai svarbus ir būtinas norint pasiekti greitesnio ir efektyvesnio rezultato.

Svarbu, kad užtikrintumėte reguliarų vaiko lankymąsi psichoterapijoje, skatintumėte vaiką nepraleisti sesijų.

Neprašykite vaiko sesijos metu „elgtis gerai“. Terapija nėra apie buvimą „geru“ ar „blogu“. Jūsų vaikas turi jausti, kad terapijoje gali laisvai išreikšti visus jam kylančius jausmus. Tai jo laikas ir tuo metu jis turi jaustis galintis būti toks, koks nori būti savęs nevaržydamas.

Taip pat labai svarbu, jog atsispirtumėte pagundai užduoti klausimus apie tai, kaip vaikui sekėsi sesijos metu, apie ką kalbėjo ir t.t.. Jūsų klausimai gali sukurti papildomą spaudimą vaikui. Palikite vaikui galimybę nuspręsti pačiam, ar jis nori pasakoti. Galite tiesiog pasakyti, kad jei jis norėtų pasikalbėti, jūs mielai sutiksite ar pan.

Atminkite, kad psichoterapinės intervencijos atveria sielos žaizdas ir, tiek suaugusiųjų, tiek vaikų psichoterapijoje prieš pagerėjimą dažnai būna emocijų ir elgesio pablogėjimas. Savo susirūpinimą ir kitus jums kylančius klausimus aptarkite su psichologu jums skirtų sesijų metu.

vaikas2

Parengė psichologė Aušra Drevinskienė