RUOŠIATĖS LEISTI SAVO MAŽYLĮ Į DARŽELĮ?

N E R I M A U J A T E, kaip jam seksis priprasti prie naujos aplinkos ir dienos režimo?

N O R I T E, kad adaptacijos laikotarpis būtų sklandus ir vaikui neatsirastų su darželio lankymu susijusių baimių?

K Ą  D A R Y T I?

K A L B Ė K I T E apie darželį. Ruoškite savo vaiką šiam dideliam žingsniui. Vaikui suprantama kalba pasakokite, kas jo laukia, kur jis eis, kaip atrodys jo (o kartu ir Jūsų) diena pradėjus lankyti darželį.

P A R O D Y K I T E vaikui darželį. Apsilankykite kartu su vaiku darželio teritorijoje. Apžiūrėkite ten esančias žaidimo aikšteles, leiskite vaikui jose pažaisti.

S U P A Ž I N D I N K I T E vaiką su būsima auklėtoja. Susitarkite, kad būtų leista kartu su vaikui pabūti darželio grupėje.

P A B Ū K I T E  KARTU su vaiku darželyje pirmomis dienomis (ar net savaitėmis). Šitaip vaikas ramiau susipažins su darželio režimu.

P A S I R U O Š K I T E, kad gali laukti ir ne visai malonios pasekmės. Gali pasikeisti vaiko elgesys, emocijos, o kartais sutrikti miego ir mitybos režimai ar atsirasti su tualetu susijusios problemos.

N U S I R A M I N K I T E, visi sunkumai įveikiami. Svarbu kantriai ir supratingai išgyventi šį etapą kartu su vaiku.

 

Prireikus, kreipkitės P S I C H O L O G O  K O N S U L T A C I J A I – Jums ir Jūsų vaikui visuomet gali padėti kvalifikuota specialistų pagalba.

 

Paruošė psichologė Kamilė Borkovskienė, medicinos centras „Neuromeda“