Psichol. Jurgita Zalubaitė

Psichologė Jurgita Zalubaitė teikia psichologines konsultacijas vaikams ir paaugliams susidūrus su emociniais ir/ar elgesio sunkumais bei atlieka psichologinį įvertinimą gilesniam minėtų sunkumų supratimui ir/ar atskyrimui.

Vaikai neretai negeba atpažinti, įsivardinti ar tinkamai išreikšti savo emocijų. Dažnai, ypač susikaupus daug ir stiprių emocijų, šis negebėjimas tvarkytis su emocijomis pasireiškia netinkamu elgesiu. Konsultacijose, vaikams prieinama forma (neretai pasitelkiant žaidimą), siekiame vystyti minėtus emocijų reguliacijos gebėjimus. Pasitelkiant vaiko viduje esančius resursus mokomės spręsti esamus ir būsimus sunkumus. Verta pažymėti, kad psichologinis konsultavimas dažnai nėra vienkartinis susitikimas. Pirmųjų susitikimų metu tarp vaiko ir psichologo tik atsiranda pasitikėjimo užuomazgos, tarpusavio ryšys, kuris yra esminis veiksnys bet kokiose psichologinėse konsultacijose. Tolimesniame procese, užmezgus tarpusavio ryšį, psichologas gali sėkmingiau padėti vaikui spręsti neraminančias situacijas.

Darbas dažnai būna efektyvesnis padedant vaikų ir paauglių artimiausiems – tėvams ar globėjams. Dėl to rekomenduojama pirmai konsultacijai kreiptis tėvus: papasakoti apie situaciją, vaiko raidą ir gyvenimo aplinkybes, įsivertinti turimus lūkesčius, aptarti jų išsipildymo galimybes. Vėliau, abipusiu sutarimu, galima susitikti proceso eigoje, aptarti galimus alternatyvius tėvų elgesio modelius, svarbiausius konsultavimo aspektus. Taip pat su tėvais rekomenduojama susitikti ir proceso pabaigoje, siekiant apibendrinti, įvertinti konsultavimo procesą ir aptarti tolesnes tobulėjimo gaires.

Tiek pats vaikas ar paauglys, tiek šeima ir jį supanti aplinka, susitelkę gali įveikti kylančius sunkumus. Dažnai tereikia geresnio sunkumų supratimo, krypties atradimo ir pakantumo. Psichologo tikslas padėti vaikui ar paaugliui išgyventi šį sunkų procesą ir sukurti sąlygas geresniam ir kokybiškesniam kasdieniniam gyvenimui.

Išsilavinimas:
2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, psichologijos bakalauro laipsnis;
2018 m. Vilniaus universitetas, klinikinės psichologijos magistras.

Psichologė nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose, seminaruose ir mokymuose, savanoriauja, siekiant kuo efektyviau padėti į psichologą besikreipiantiems žmonėms.

Domėjimosi sritys – krizės, trauminės patirtys, tarpasmeniniai santykiai, psichoziniai išgyvenimai, savižudiškos mintys ir elgesys, depresiškumas.

Pageidaujate šio specialisto paslaugų:

REGISTRUOKIS