Mūsų komandą papildė vaikų ir paauglių medicinos psichologė Milda Linaburkytė

Milda Linaburkytė vaikų ir paauglių medicinos psichologė

Konsultuoja vaikus, paauglius, suaugusius aktualiomis temomis – vaikų mokymosi sunkumai; bendravimas; aktyvumo ir dėmesio (ADHD), autizmo spektro sutrikimo diagnozės iššūkiai ir pagalba vaikui bei tėvams; depresija; nerimas ir kt.

Atlieka mąstymo, asmenybės, emocijų, autizmo bruožų įvertinimo pagal CARS, mokyklinio amžiaus vaikų pažintinių procesų tyrimus.