Konsultacinė veikla

UAB „Neuromeda“ skaičiuoja jau 22-us savo egzistavimo metus.

Įstaiga nuo pat savo įsikūrimo pradžios orientuojasi tiek į suaugusiųjų, tiek vaikų ir paauglių psichiatrinės, psichologinės, psichoterapinės, neurologinės pagalbos  ir fizinės reabilitacijospaslaugų teikimą. Įstaigoje dirba visi šiai pagalbai teikti reikalingi specialistai, be to, yra reikalingi konsultantai, jei iškyla sudėtingi diagnostikos ar gydymo klausimai.

Įstaigoje veikia unikali miego laboratorija, į kurią pacientai siunčiami iš visos Lietuvos. Joje atliekama miego sutrikimų diferencinė diagnostika, o vėliau – priklausomai nuo gautų tyrimų rezultatų ir specialistų išvadų- skiriamas reikiamas gydymas.

Įstaigoje dirbantys psichoterapeutai atstovauja įvairioms psichoterapijos sritims, įskaitant psichodinaminę, egzistencinę, sisteminę šeimos bei kognityvinę elgesio psichoterapiją. Toks platus psichoterapinių paslaugų spektras leidžia konsultuoti asmenis su įvairaus pobūdžio problemomis ir poreikiais, taip pat konsultuoti tiek pavienius asmenis, tiek poras. Šią veiklą nuo 2014 m. rudens numatoma plėsti, pradedant vystyti suaugusiųjų grupinę psichoterapiją bei organizuojant pagalbos sau grupes vaikų bei paauglių, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, tėvams.

Viena iš svarbiausių įstaigos veiklos sričių yra pagalba priklausomybės ligomis sergantiems asmenims; jiems yra teikiamas visas paslaugų spektras, įskaitant medikamentinį priklausomybės bei gretutinių ligų gydymą, psichoterapinę pagalbą asmeniui ir jo/s šeimos nariams bei galimybė dalyvauti anoniminių alkoholikų klubo veikloje. Įstaigoje teikiama pagalba ne tik priklausomybių nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų atvejais, bet ir esant šiuolaikinėms priklausomybėms – tokioms, kaip priklausomybei nuo lošimo ar interneto.

Įstaigoje taip pat teikiamos konsultacijos sudėtingais diagnostiniais bei ginčytinais gydymo klausimais asmenims iš visos Lietuvos. Tokios pagalbos teikimą įgalina patyrę specialistai, dalis iš kurių yra medicinos mokslų daktarai, platus spektras taikomų diagnostinių tyrimų bei atidi pastarųjų tyrimų rezultatų analizė.

Svarbi įstaigos veiklos kryptis yra šviečiamoji veikla apie pagrindinius psichiatrinius bei neurologinius sutrikimus bei jų gydymo galimybes. Įstaigos darbuotojai reguliariai skelbia šią informaciją populiarioje spaudoje bei įstaigos tinklalapyje.

Vienas iš įstaigos sėkmės garantų – bendradarbiavimas su pacientais ir jų šeimos nariais. Specialistai skiria pakankamai laiko gydymo plano sudarymui, pacientui suprantamai išaiškina skiriamą gydymą, o toliau atidžiai seka gydymo efektą.