Europos Sąjungos parama padeda „Neuromedai“ modernėti

UAB „Neuromeda“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „UAB „Neuromeda“ verslo procesų optimizavimas“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-174) ir pasiekė numatytus projekto rezultatus, sukurta ir įdiegta verslo valdymo sistema. Ji padėjo optimizuoti vidinius – finansų ir pardavimų valdymo – bei išorinius – paslaugų vykdymo ir pirkimų valdymo – procesus.

Įdiegti IT sprendimai padidins įmonės produktyvumą, apyvartą ir eksportą, kadangi supaprastėjus ir pagreitėjus rezervacijai, paslaugų teikimui bei informacijos valdymui įmonės teikiamos paslaugos pasidarys patrauklesnės klientams ir partneriams.

Projektas dalinai finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Jam skirta paramos dalis sudarė 50 procentų visos reikiamos sumos, t.y. 76.250,00 Lt