Europos sąjungos paramos dėka „Neuromeda“ modernėja

UAB „Neuromeda“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą (2012.03.30 – 2013.03.13) „UAB „Neuromeda“ verslo procesų optimizavimas“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-174) ir pasiekė numatytus projekto rezultatus, sukurta ir įdiegta verslo valdymo sistema. Jos pagalba buvo optimizuoti vidiniai finansų ir pardavimų valdymo procesai, bei išoriniai – rinkodaros, paslaugų vykdymo ir pirkimų valdymo procesai.

Įdiegti IT sprendimai padidins įmonės produktyvumą, apyvartą ir eksportą, kadangi supaprastėjus ir pagreitėjus rezervacijai, paslaugų teikimui bei informacijos valdymui, įmonės teikiamos paslaugos pasidarys patrauklesnės klientams ir partneriams.

Projektui skirtas finansavimas pagal Europos regioninės plėtros fondo Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-02-K priemonę „E-verslas LT“ (kvietimas Nr.3)“. Paramos dalis sudarė 50 procentų visos reikiamos sumos, t. y. 76.250,00 Lt.