Farmakoekonominis konsultavimas

Nuo 2009 metų   UAB „Neuromeda“ vykdo konsultacinę veiklą, parengiant dokumentus, reikalingus siekiant įrašyti įvairius medikamentus į kompensuojamų vaistų sąrašus. Šiuo metu tokių konsultacijų skaičius yra viršijęs 50; o konsultacinė pagalba yra teikta tokioms kompanijoms, kaip „Bayer“,  „Eli Lilly Lietuva“,  „GedeonRichter

Klinikiniai tyrimai

UAB „Neuromeda“ nuo 2002 metų egzistuoja klinikinių tyrimų centras. Įstaigoje yra vykdyta daugiau, nei 20 antros ir trečios fazės klinikinių tyrimų. Įstaiga bendradarbiauja su daugeliu klinikinius tyrimus pravedančių ir monitoruojančių kompanijų, tokių kaip ICON, Quintiles, Parexel ir kt. Klinikinių tyrimų

Konsultacinė veikla

UAB “Neuromeda” skaičiuoja jau 22-us savo egzistavimo metus. Įstaiga nuo pat savo įsikūrimo pradžios orientuojasi tiek suaugusiųjų, tiek vaikų ir paauglių psichiatrinės, psichologinės, psichoterapinės, neurologinės pagalbos  ir fizinės reabilitacijospaslaugų teikimą. Įstaigoje dirba visi šios pagalbos teikimui reikalingi specialistai, be to,

Europos sąjungos paramos dėka „Neuromeda“ modernėja

UAB „Neuromeda“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą (2012.03.30 – 2013.03.13) „UAB „Neuromeda“ verslo procesų optimizavimas“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-174) ir pasiekė numatytus projekto rezultatus, sukurta ir įdiegta verslo valdymo sistema. Jos pagalba buvo optimizuoti vidiniai finansų ir pardavimų valdymo procesai, bei išoriniai