Farmakoekonominis konsultavimas

Nuo 2009 metų   UAB „Neuromeda“ vykdo konsultacinę veiklą, parengiant dokumentus, reikalingus siekiant įrašyti įvairius medikamentus į kompensuojamų vaistų sąrašus. Šiuo metu tokių konsultacijų skaičius yra viršijęs 50; o konsultacinė pagalba yra teikta tokioms kompanijoms, kaip „Bayer“,  „Eli Lilly Lietuva“,  „GedeonRichter

Konsultacinė veikla

UAB „Neuromeda“ skaičiuoja jau 22-us savo egzistavimo metus. Įstaiga nuo pat savo įsikūrimo pradžios orientuojasi tiek į suaugusiųjų, tiek vaikų ir paauglių psichiatrinės, psichologinės, psichoterapinės, neurologinės pagalbos  ir fizinės reabilitacijospaslaugų teikimą. Įstaigoje dirba visi šiai pagalbai teikti reikalingi specialistai, be

Europos Sąjungos parama padeda „Neuromedai“ modernėti

UAB „Neuromeda“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „UAB „Neuromeda“ verslo procesų optimizavimas“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-174) ir pasiekė numatytus projekto rezultatus, sukurta ir įdiegta verslo valdymo sistema. Ji padėjo optimizuoti vidinius – finansų ir pardavimų valdymo – bei išorinius – paslaugų vykdymo