Asmenybės įvertinimas per Didžiojo penketo dimensijas

Kas aš esu?
     Koks aš esu?
          Ką aš galiu?
               Ir ko negaliu?
                       O kodėl taip yra?

Tokius ir panašius klausimus užduodame kiekvienas, ypač, jei ateina laikotarpis, kai reikia rinktis. Tokius klausimus užduodame, kai esame krizėje. Tada tarsi atsisukame į save ir bandome suprasti, kas mes esame ir ką turėtumėme rinktis ar daryti.

Savęs pažinimas svarbi mūsų asmenybės augimo, sveikimo ir judėjimo pirmyn dalis. Siekdamas geriau save suprasti ir sau padėti jūs užduodate klausimus: koks aš esu? Kur mano stiprybės ir silpnybės? Kiekvienas žmogus nori surasti savo vietą po saule, tarp kitų. Šis siekis nepriklauso nuo amžiaus ar lyties. Viena iš galimybių geriau save pažinti ir suprasti yra psichologinis asmenybės įvertinimas.

Kad jūs galėtumėte geriau pažinti save, yra sukurta daugybė asmenybės įvertinimo metodikų. Kai kurios iš jų yra naudojamos profesionalų. Kai kurias – labai primityvias, bet prieinamas visiems, naudoja populiarūs laikraščiai ir žurnalai.

Manau, kad jums įdomu bus sužinoti, jog mokslininkai tyrinėdami žmonių asmenybes pastebėjo, kai kuriuos asmenybės bruožų dėsningumus. Taip buvo išskirtos Didžiojo Penketo asmenybės dimensijos arba penkių faktorių asmenybės modelis. Tai dažniausiai naudojama ir labiausiai ištyrinėta asmenybės bruožų įvertinimo sistema.

Penkių didžiųjų faktorių sistema yra skirstoma į du lygius: platųjį ir siaurąjį. Plačiajam lygmeniui priskiriamos penkios sritys arba penki didieji faktoriai (sritys): Neurotiškumas, Ekstravertiškumas, Atvirumas, Sutarumas, Sąmoningumas.  Kiekvienas faktorius (sritis) sudarytas iš 6 bruožų. Kaip pavyzdį galime pateikti Ekstravertiškumą, kurio pagrindiniai bruožai yra Šiltumas, Socialumas, Savęs įtvirtinimas, Energingumas, Sužadinimo siekimas ir Teigiamas emocingumas.

Buvo sukurta keletas skirtingų klausimynų skirtų įvertinti jūsų asmenybės bruožus. Vieni jų įvertina tik penkis didžiuosius faktorius, kiti, tokie kaip Taisytas NEO-PI-R asmenybės inventorius, įvertina visus didžiuosius faktorius (sritis)  bei jų bruožus – viso net 30 asmenybės bruožų. Klausimynas buvo tobulinamas dešimtmečius, o jo patikimumas yra aprašytas daugelyje mokslinių publikacijų.

Ar skirtas šis klausimynas jums?

TAIP, jei  jūs norite geriau pažinti save, sužinoti savo stipriąsias ir silpnąsias asmenybės puses.

TAIP, jei jūs ir jūsų artimas žmogus planuojate bendrą ateitį ir norite geriau pažinti ir suprasti vienas kitą bei kartu kurti kažką prasmingo.

TAIP, jei jūs renkatės studijų kryptį ar specialybę ir esate pasimetęs tarp daugybės atsiveriančių galimybių.

TAIP, jei jūs ruošiatės pradėti lankyti psichoterapiją, nes šio vertinimo duomenys, gali būti naudojami sudarant psichoterapijos planą ir numatant efektyviausias pagalbos galimybes.

Jūs galite paklausti, kodėl jūs negalėtumėte pabandyti užpildyti testo internete ir atsisiųsti atsakymus – nemokamai ar susimokėjęs. Todėl, kad abiem šiais atvejais jūs gausite standartizuotą, tai yra visiems, o ne jums konkrečiai pritaikytą atsakymą. Tuo tarpu nauda, kuri gali būti gauta iš tyrimo, neabejotinai susijusi su specialisto, atliekančio tyrimą, turima kvalifikacija ir žiniomis. Pristatydamas rezultatus specialistas jums padės geriau įsisąmoninti savo asmenybės bruožus, parodys jūsų stiprybes ir silpnybes. Jeigu pageidausite, pateiks rekomendacijas asmenybės augimui.

Kaip vyksta įvertinimas? Po trumpo pokalbio su specialistu, jums bus pateiktas klausimynas, kurio pildymas užtrunka apie 45 minutes. Vėliau seka duomenų apdorojimas ir rezultatų pristatymas jums. Tai reiškia, kad susitikti su specialistu tau reikės du kartus – pildant klausimyną ir aptariant rezultatus. Jūs galėsite pateikti visus jus dominančius, o gal ir neraminančius klausimus. O svarbiausia –  sulauksite atsakymų, kurie gali padėti jums geriau pažinti save ir įvertinti savo galimybes.

Mūsų klinikoje psichologinį asmenybės įvertinimą, naudodama Taisytą NEO-PI-R asmenybės inventorių, atlieka psichologė Aušra Drevinskienė, kuri yra praėjusi mokymus dirbti, naudojant šią metodiką, ir turi visus reikalingus sertifikatus. Dar daugiau – ji turi patirtį, naudojant šią metodiką.

Ką dar reikėtų žinoti?

Testas skirtas jums tik tuo atveju, jei esate vyresnis, negu 16 metų.

Laikas, kurį reikės skirti testui: po vieną valandą du kartus (testo klausimų atsakymui bei rezultatų aptarimui).

Testą galėsite atlikti sau patogiu metu, nes dirbame ir šeštadieniais.

Kiek jums tai kainuos? 125 Lt.

Kviečiame tave registruotis psichologiniam asmenybės įvertinimui,
naudojant NEO-PI-R.